Lezingen en demonstraties
Dorothée Wortelboer verzorgt op uitnodiging lezingen over historische dans. Het karakter van een lezing kan uiteenlopen van een boeiend relaas over de dans aan het hof van Lodewijk XIV tot een college over het lezen en interpreteren van barokke dansnotatie of een 15e-eeuws dansmanuscript. Binnen de grenzen van deze uitersten zijn allerlei vormen en combinaties mogelijk.

Bij lezing/demonstraties laat Dorothée ook dansen zien, desgewenst in historisch kostuum. Een en ander kan eventueel gecombineerd worden met een workshop voor het publiek.

Bovenstaande mogelijkheden kunnen in overleg geheel op maat aangeboden worden. De lezing/demonstraties, al dan niet in combinatie met een workshop, zijn interessante evenementen niet alleen voor dansers en musici, maar ook voor instituten en bedrijven.